Årsmöte via Zoom

Boihops årsmöte 2020 genomfördes framgångsrikt digitalt på Zoom. Vi har nu en ny styrelse och kommer att fortsätta att mötas digitalt tills situationen är mer säker. Den nya styrelsen och kontaktuppgifter hittar du här Vi fick också nya revisorer: Eva Olofsson och Elisabeth Olszon, och ny valberedning:  Lotta Ahlén och Pia Sjöberg som vi välkomnar.

Verksamhetsplan för 2020

Boihop kommer att lägga större vikt vid att engagera de medlemmar som vill vara aktiva och starta nya kollektivhus och också göra kollektivboendets fördelar känt bland fler.
Vi vill samla de befintliga kollektivhusen i Göteborgstrakten både för att ta vara på och utbyta erfarenheter men också för att bli en starkare samarbetspartner till fastighetsägare, boplats, hyresgästföreningen och kommunens politiker och tjänstemän.

Kerstin Kärnekull

På årsmötet för Boihop Göteborg 2019, var Kerstin Kärnekull inbjuden att prata om gemensamhetsboende,  ”Bättre kan en inte bo”. Trots dålig uppslutning av medlemmar, fick vi som var med en trevlig föreläsning och roliga fakta om hur kollektivhus har utvecklats under de senaste 45 – 50 åren.

IMG_2026