Medlemsansökan

Fyll i namn, e-post och kryssa för vilken/vilka föreningar du vill bli medlem i. Medlemskapet är personligt och betalas per person och år. Vill du/ni vara medlem i två eller fler föreningar ska medlemsavgift erläggas till varje förening. Vid betalning måste du ange e-post eller namn och telefonnummer. Använder du internetbank skriver du i rutan för meddelande.

Vid förnyat medlemskap behöver inte ansökan skickas in igen, utan medlemsavgiften betalas in till resp. förenings bank- eller postgiro enligt nedan.

Boihop Göteborg 150:- PG 22 90 21–1. VIKTIGT: i rutan för meddelanden måste du uppge din e-post-adress och telefonnummer!

Boihop Högsbo, intresselista hänvisas till https://boihophogsbo.se/kontakta-oss/

Tallhöjden bogemenskap, fd. Boihop Östra Kålltorp hänvisas till http://www.tallhojdenbogemenskap.se

%d bloggare gillar detta: