Aktuellt

Projekt på gång i Göteborg genom Boihop

Boihop Högsbo planeras på den gamla skoltomten vid Axel Dahlströms torg. Detaljplanen, som kallas Guldmyntsgatan, är antagen av Kommunfullmäktige, men överklagad och därför sänd vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat överklagandena och två överklaganden har gått vidare till Mark- och Miljödomstolen.

Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Den består av ca 35 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler; stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar, bibliotek, verkstad, ateljé, trädgård mm, alltefter de boendes önskemål.
Inflyttning kommer att ske 2018/19. Är du intresserad och vill vara med och planera ditt framtida boende, så anmäl dig till Pia Jansson, pia6102@hotmail.com, informatör i Boihop Högsbos styrelse,  eller till boihop@gmail.com. När du betalar medlemsavgiften, 200 kr, till BG 5119-7994 får du en köplats till lägenheterna.

Boihop Östra Kålltorp planeras inom detaljplanen som sträcker sig från Torpagatan till f.d. Rehnströmska sanatoriet, numera en bostadsrättsförening. Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktige, men överklagad och därför sänd vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat överklaganden. Flera personer överklagade och planen ligger nu hos Mark- och miljödomstolen.
Diskussionerna med Fastighetskontoret om ”lotter”,  vilken tomt Bostadsbolaget/Framtiden byggutvecklig AB får bygga på tillsammans med oss, har lett till att vi får bygga fastigheten 3/4 utan garage. Den ligger norrut i området nära Torpagatan med busslinje 17 och nära till Munkebäckstorg.

Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Det blir drygt 35 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler; stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar, bibliotek, verkstad, ateljé, trädgård mm, alltefter de boendes önskemål.
Inflyttningen kommer att ske ca 2019. Är du intresserad och vill vara med och planera ditt framtida boende, så anmäl dig till Agneta Johansson, agnetajoh@telia.com , ordförande i Boihop Östra Kålltorp, eller  boihop@gmail.com och ange Östra Kålltorp. När du betalat årsavgiften till Boihop, 150 kr till PG 22 90 21-1, får du en köplats till lägenheterna.

Bogemenskap genom ombyggnad och Kollektivhus för alla åldrar
Boihop arbetar för fler kollektivhus/bogemenskaper och målet är: Minst en/ett i varje stadsdel.
Ombyggnadsgruppen arbetar just nu med att finna ett objekt i Centrum. Ansvarig för gruppen är Marianne Fagberg, marianne.fagberg@mail.com .

Kollektivhus för alla åldrar, Boihop arbeta för att finna en markanvisning som passar för detta. Vi har ett löfte om att vara med när etapp två planeras i Frihamnen och vi har lämnat in en intresseanmälan till planeringen av Fixfabriksområdet i Sandarna. Ansvarig för denna gruppen är Birgitta Rang, birgitta.rang@telia.com .

Är du intresserad av något av projekten eller är en grupp som vill starta ett eget och få stöd av Boihop, så anmäl dig på boihop@gmail.com.

 

Video från startargruppsmöte den 15 mars 2015
På kollektivhus.NU:s hemsida, http://www.kollektivhus.nu/ , ligger videos av föredragen vid Startargruppsmötet med bland annat Fredrik von Platens anförande med PP. Mycket intressant!

Medlemsavgiften i Boihop och Boihop Östra Kålltorp är 150 kr och kan betalas in på
PG 22 90 21 – 1.
Medlemsavgiften i Boihop Högsbo är 200 kr och kan betalas in på
BG 5119-7994