Hem

Projekt på gång i Göteborg genom Boihop

1. Boihop Högsbo. Ett hus för bogemenskap planeras på den gamla skoltomten vid Axel Dalströms torg, ovanför spårvagnens vändslinga, utefter Rubelgatans gång- och cykelstig. Detaljplanen, Guldmyntsgatan, har vunnit laga kraft.
Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Den består av 40 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler, stort kök med matsal och vardagsrum för gemensamma middagar och samvaro. Vi planerar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende baserat på arbetsgemenskap. Matlag lagar gemensamma måltider under veckodagar och vi sköter om huset tillsammans. För dig som vill veta mer rekommenderar vi boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap” red. Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén. Den läser vi i våra studiecirklar och den finns att köpa på Ad Libris
Föreningen Boihop Högsbo bygger i samarbete med Familjebostäder, som har en entreprenör för bygget. Hösten 2017 är planeringen igång. Föreningen skall medverka i byggplanerna, bilda en ekonomisk förening, som skall blockhyra huset, skriva stadgar för den, skriva hyresavtal och sedan driva verksamheterna i huset. Medlemmarna måste delta i föreningens arbete för att huset skall bli som vi vill ha det. Nybyggnation får ofta höga hyror. Vi arbetar medvetet på alla sätt för att hålla hyran nere.
Inflyttning kommer att ske 2019. Är du intresserad och vill vara med och planera ditt framtida boende, så anmäl dig till Barbro Fischer, barbro_fischer@hotmail.com  ordförande i Boihop Högsbo,  eller till boihop@gmail.com. När du betalar medlemsavgiften, 200 kr, till BG 5119-7994, och engagerar dig i planeringen av projektet, har du möjlighet att få en plats i kön och senare en lägenhet. I dag är medlemsantalet sådant att alla bör kunna få en lägenhet.

2. Boihop Östra Kålltorp planeras inom detaljplanen som sträcker sig från Torpagatan till f.d. Rehnströmska sanatoriet, numera en bostadsrättsförening. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Diskussionerna med Fastighetskontoret om ”lotter”,  vilken tomt Bostadsbolaget/Framtiden byggutvecklig AB får bygga på tillsammans med oss, har lett till att vi får bygga fastigheten 3/4 eller 5/6 utan garage. Den ligger norrut i området nära Torpagatan med busslinje 17 och nära till Munkebäckstorg.
Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Det blir ca 40 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler; stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar, bibliotek, verkstad, ateljé, trädgård mm, alltefter de boendes önskemål.
Inflyttningen kommer att ske ca 2020. Är du intresserad och vill vara med och planera ditt framtida boende, så anmäl dig till Agneta Johansson, agnetajoh@telia.com , ordförande i Boihop Östra Kålltorp, eller  boihop@gmail.com och ange Östra Kålltorp. När du betalar årsavgiften 150 kr till PG 40 62 85-7 och under meddelande anger kontonr 9670 05 747 24, ditt namn och mobilnummer, får du en köplats till lägenheterna och kan arbeta aktivt för att skapa bogemenskapen.

Bogemenskap genom ombyggnad och Kollektivhus för alla åldrar.
Boihop arbetar för fler kollektivhus/bogemenskaper och målet är: Minst en/ett i varje stadsdel.
3. Ombyggnadsgruppen
arbetar just nu med att finna ett objekt i Centrum. Ansvarig för gruppen är Marianne Fagberg, marianne.fagberg@mail.com .

4. Kollektivhus för alla åldrar, Boihop arbeta för att finna en markanvisning som passar för detta. Vi har ett löfte om att vara med när etapp två planeras i Frihamnen och vi har lämnat in en intresseanmälan till planeringen av Fixfabriksområdet i Sandarna. Vi samarbetar med Framtiden kring tomter i V.  Ansvarig för denna gruppen är Birgitta Rang, birgitta.rang@telia.com .

Är du intresserad av något av projekten eller är en grupp som vill starta ett eget och få stöd av Boihop, så anmäl dig på boihop@gmail.com.

  • Årsavgiften i Boihop är 150 kr och kan betalas in på
    PG 22 90 21 – 1. Ange namn, adress och mailadress/mobilnummer
  • Årsavgiften i Boihop Högsbo är 200 kr och kan betalas in på
    BG 5119-7994 . Ange namn, adress och mailadress/mobilnummer
  • Årsavgiften i Boihop Östra Kålltorp är 150 kr och betalas till
    PG 40 62 85-7, under meddelande ange kontonummer 9670 05 747 24 och ditt namn och mobilnummer.


Rapport från
Hyresgästföreningens Bostadskongress

HG_Bostadskongressdag_2017

Annonser