Aktuellt

Boihop årsmöte den 27 februari 2017

Årsmötet har genomförts och inleddes med ett anförande av Eva Ternegren från Coompanion om ”Ekonomisk förening – vad är det och hur skiljer det sig från en ideell förening?”. Ett matnyttigt föredrag eftersom våra två ideella föreningar Boihop Högsbo och Boihop Östra Kålltorp kommer att gå över till ekonomiska föreningar inför att blockhyra fastigheterna. Coompanion erbjuder fortsatta rådgivningstillfällen till respektive förening. Det kommer vi säkert att utnyttja. Monica Rhodin skrev en rapport om Evas anförande, som ligger på medlemsinfo.
Årsmötet gick lugnt till och större delen av styrelsen valdes om. Dock slutade Birgitta Nilsson efter många förtjänstfulla år som kassör. Till ny kassör gick Marianne Fagberg in och vi fick en ny ledamot Annette Åkerström, hjärtligt välkommen!

Studieresa till Sofielund i Malmö och Russinet i Lund år framflyttad, återkommer om tid.

Studieresan är under planering och anmälningarna kan snart tas emot.

Projekt på gång i Göteborg genom Boihop

1. Boihop Högsbo planeras på den gamla skoltomten vid Axel Dahlströms torg. Detaljplanen, som kallas Guldmyntsgatan, är antagen av Kommunfullmäktige, men överklagad och därför sänd vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat överklagandena och ett överklaganden har gått vidare till Mark- och Miljödomstolen som i sin tur avvisat överklagandet. 
Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Den består av ca 40 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler ex stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar och olika typer av  samvaro alltefter de boendes önskemål.
Inflyttning kommer att ske 2018/19. Är du intresserad och vill vara med och planera ditt framtida boende, så anmäl dig till Barbro Fischer, barbro_fischer@hotmail.com  ordförande i Boihop Högsbo,  eller till boihop@gmail.com. När du betalar medlemsavgiften, 200 kr, till BG 5119-7994, och engagerar dig i planeringen av projektet, har du möjlighet att få en plats i kön och senare en lägenhet. I dag är medlemsantalet sådant att alla bör kunna få en lägenhet.

2. Boihop Östra Kålltorp planeras inom detaljplanen som sträcker sig från Torpagatan till f.d. Rehnströmska sanatoriet, numera en bostadsrättsförening. Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktige, men överklagad och därför sänd vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat överklaganden. Flera personer överklagade och planen ligger nu hos Mark- och miljödomstolen, som i sin tur avvisat överklagandet.
Diskussionerna med Fastighetskontoret om ”lotter”,  vilken tomt Bostadsbolaget/Framtiden byggutvecklig AB får bygga på tillsammans med oss, har lett till att vi får bygga fastigheten 3/4 utan garage. Den ligger norrut i området nära Torpagatan med busslinje 17 och nära till Munkebäckstorg.
Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Det blir ca 40 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler; stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar, bibliotek, verkstad, ateljé, trädgård mm, alltefter de boendes önskemål.
Inflyttningen kommer att ske ca 2020. Är du intresserad och vill vara med och planera ditt framtida boende, så anmäl dig till Agneta Johansson, agnetajoh@telia.com , ordförande i Boihop Östra Kålltorp, eller  boihop@gmail.com och ange Östra Kålltorp. När du betalar årsavgiften 150 kr till PG 40 62 85-7 och under meddelande anger kontonr 9670 05 747 24, ditt namn och mobilnummer, får du en köplats till lägenheterna och kan arbeta aktivt för att skapa bogemenskapen.

Bogemenskap genom ombyggnad och Kollektivhus för alla åldrar.
Boihop arbetar för fler kollektivhus/bogemenskaper och målet är: Minst en/ett i varje stadsdel.
3. Ombyggnadsgruppen
arbetar just nu med att finna ett objekt i Centrum. Ansvarig för gruppen är Marianne Fagberg, marianne.fagberg@mail.com .

4. Kollektivhus för alla åldrar, Boihop arbeta för att finna en markanvisning som passar för detta. Vi har ett löfte om att vara med när etapp två planeras i Frihamnen och vi har lämnat in en intresseanmälan till planeringen av Fixfabriksområdet i Sandarna. Ansvarig för denna gruppen är Birgitta Rang, birgitta.rang@telia.com .

Är du intresserad av något av projekten eller är en grupp som vill starta ett eget och få stöd av Boihop, så anmäl dig på boihop@gmail.com.

 

Video från startargruppsmöte den 15 mars 2015
På kollektivhus.NU:s hemsida, http://www.kollektivhus.nu/ , ligger videos av föredragen vid Startargruppsmötet med bland annat Fredrik von Platens anförande med PP. Mycket intressant!

 • Årsavgiften i Boihop är 150 kr och kan betalas in på
  PG 22 90 21 – 1. Ange namn, adress och mailadress/mobilnummer
 • Årsavgiften i Boihop Högsbo är 200 kr och kan betalas in på
  BG 5119-7994 . Ange namn, adress och mailadress/mobilnummer
 • Årsavgiften i Boihop Östra Kålltorp är 150 kr och betalas till
  PG 40 62 85-7, under meddelande ange kontonummer 9670 05 747 24
  och ditt namn och mobilnummer