Kurser och föredrag

Vi håller studiecirklar en eller ett par gånger per år för nya medlemmar. Som underlag använder vi boken Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap.

Vi har haft internutbildningar och kurser i exempelvis konflikthantering och  föreningsarbete. Finns det intresse bland medlemmar kan vi starta nya. Nyligen hade vi också en kurs i styrelsearbete för ekonomisk förening i samarbete med Coompanion och Studiefrämjandet.

På Boihop Göteborgs årsmöten försöker vi hitta föredragshållare som informerar om föreningsarbete, bostadsbyggandet i Göteborg eller annat som ligger föreningen nära.

Kerstin_Karnekull_2019

bygga_och_bo_i_kooperativ_hyresratt

Ekonomisk_forening

HG_Bostadskongressdag_2017

Seminarium_Bostadskvalitet_2017