Kurser och föredrag

Vi håller studiecirklar en eller ett par gånger per år för nya medlemmar. Som underlag använder vi boken Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap.

Vi har haft internutbildningar och kurser i exempelvis konflikthantering och  föreningsarbete. Finns det intresse bland medlemmar kan vi starta nya. Nyligen hade vi också en kurs i styrelsearbete för ekonomisk förening i samarbete med Coompanion och Studiefrämjandet.

På Boihop Göteborgs årsmöten försöker vi hitta föredragshållare som informerar om föreningsarbete, bostadsbyggandet i Göteborg eller annat som ligger föreningen nära.

Några av våra medlemmar var på ett heldagseminarie om bo och byggande. Här finns nu en länk till flera spännande föredrag från bl.a. Chalmers.
http://socialtbyggande.se/

Kerstin_Karnekull_2019

bygga_och_bo_i_kooperativ_hyresratt

Ekonomisk_forening

HG_Bostadskongressdag_2017

Seminarium_Bostadskvalitet_2017

%d bloggare gillar detta: