Kontaktuppgifter

Styrelse, Boihop Göteborg
Ordförande: Michael Rudvall,
  m.rudvall@telia.com
Vice ordförande: Anders Edström anders_edstrom1@bredband.net
Kassör: Ingela Drenske ingela.drenske@gmail.com
Sekreterare: Ulla-Britt Swensson ullabritt.swensson@gmail.com
Ledamot: Inga Alander,   inga.alander@yahoo.se

Valberedning
Lotta Ahlén, Majbacken, ahlenlotta@yahoo.com
Pia Sjöberg, Tallhöjden, pia.sjoberg@partille.se
Är du intresserad av att vara med i Boihops styrelse är du välkommen att ta kontakt med valberedningen.

Du kan också nå oss på mailadressen  boihop@gmail.com