Inställt! Återkommer med nytt datum!

Boihop – Årsmöte och öppet vårmöte den 26 mars kl 18 på Majbacken

Välkomna till Boihops årsmöte med öppet vårmöte för alla intresserade!

Vi ses den 26 mars kl 18 – 20 på Majbackens bogemenskap, Hellstedtsgatan 7, ovanför Chapmanstorg i Majorna. Förutom årsmötesförhandlingar presenterar vi ett väl fungerande kollektivhus och diskuterar önskemål om framtida nya bogemenskaper.

Rivstart med arkitekterna

Arbetet med att rita vårt hus är igång! Ett första utkast från arkitekterna presenterades vid ett extra medlemsmöte den 20 november. Vi skapade tre projektgrupper med uppdrag att titta närmare på Kök&Matsal, Övriga gemensamma utrymmen och Lägenheterna och ge feedback till arkitekterna.

Vid ordinarie medlemsmötet den 29 nov diskuterades nya reviderade ritningar och projektgrupperna delgav sina första tankar om förslagen. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, vilket kräver snabb respons från oss om vi vill kunna påverka planerna.

 

Informationsmöte om Östra Kålltorp

Tisdagen den 9 oktober kommer vi att ha ett speciellt informationsmöte om Boihop Östra Kålltorp i MiK-lokalen kl 17-18. Mötet riktar sig till alla som är intresserade av bogemenskaper och våra planer i Östra Kålltorp. Samlingen är också en programpunkt i Framtidsveckan,  arrangerad av Studiefrämjandet den 8-14 oktober. Temat för veckan är Bo och bygg-gemenskaper.

Vårt informationsmöte är utlagt som Facebook-event,  https://www.facebook.com/events/253197645381989/

Dela gärna detta!

Höstens första medlemsmöte

Så har vi haft vårt första medlemsmöte denna höst. Det hölls den 4 september i MiK lokalen. Senaste nytt från arbetet med vårt hus är att Framtiden har kontrakterat en arkitekt,  Arkitekturkompaniet, som har fått uppdraget att rita vårt och övriga hus i området som Bostadsbolaget ska förvalta.

Lokalgruppen har, med utgångspunkt från svaren på vårens enkät, arbetat fram ett dokument där vi definierar våra önskemål om husets utformning och funktioner. Mötet godkände dokumentet i nuvarande version att användas i kommande diskussioner med Framtiden och arkitektbyrån. Notera att dokumentet kommer att revideras fortlöpande under processen att definiera vårt hus, och medlemmarna kommer löpande få information och ges möjlighet att påverka detta arbete.

Anteckningarna från mötet hittar ni här.