Höstens första medlemsmöte

Så har vi haft vårt första medlemsmöte denna höst. Det hölls den 4 september i MiK lokalen. Senaste nytt från arbetet med vårt hus är att Framtiden har kontrakterat en arkitekt,  Arkitekturkompaniet, som har fått uppdraget att rita vårt och övriga hus i området som Bostadsbolaget ska förvalta.

Lokalgruppen har, med utgångspunkt från svaren på vårens enkät, arbetat fram ett dokument där vi definierar våra önskemål om husets utformning och funktioner. Mötet godkände dokumentet i nuvarande version att användas i kommande diskussioner med Framtiden och arkitektbyrån. Notera att dokumentet kommer att revideras fortlöpande under processen att definiera vårt hus, och medlemmarna kommer löpande få information och ges möjlighet att påverka detta arbete.

Anteckningarna från mötet hittar ni här.

%d bloggare gillar detta: