Östra Kålltorp försenat

Vår projektledare, Per Strand, hos Framtiden Byggutveckling AB, var med på medlemsmötet den 12 april. Han berättade om Trafikkontorets svårigheter att hinna med just vårt projekt, som nu är starkt försenat. Först 2020 kan vi hoppas att bygget kommer igång. Det innebär inflyttning först 2022.
Det positiva är att upphandling av projekterande arkitekt kan ske till hösten och att vi tar fram underlag för skissarbetet under våren.
Tyvärr verkar inga förbilligande lösningar, statligt stöd, modulbygge, SKL-upphandlade entreprenad mm, vara möjliga. Hyresnivån förväntas ligga på 1850 – 1900 kr/kvm och år.

Vi arbetar på i Östra Kålltorp och ser fram emot att kunna vara mer konkreta och fotsätter med studiebesök och studiecirklar.

Mer info och protokoll från mötet med Per Strand kommer att läggas ut här inom kort.

%d bloggare gillar detta: