Boihop Östra Kålltorp

Boihop Östra Kålltorp planeras inom detaljplanen som sträcker sig från Torpagatan till f.d. Renströmska sanatoriet, numera en bostadsrättsförening. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Vi kommer tillsammans med Framtiden och Bostadsbolaget bygga hus 5/6. Det ligger norrut i området nära Torpagatan med busslinje 17 och nära till Munkebäckstorget.

Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Det blir ca 60 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler; stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar, bibliotek, verkstad, ateljé, trädgård mm, alltefter de boendes önskemål. Inflyttningen kommer att ske ca 2022. Här finns en film från föreningen Östra Kålltorp

Lottindelning