Boihop Östra Kålltorp

Boihop Östra Kålltorp planeras inom detaljplanen som sträcker sig från Torpagatan till f.d. Renströmska sanatoriet, numera en bostadsrättsförening. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Diskussionerna med Fastighetskontoret om vilken tomt Bostadsbolaget  och Framtiden byggutveckling AB får bygga på tillsammans med oss, har lett till att vi får bygga fastigheten 3/4 eller 5/6 utan garage. Den ligger norrut i området nära Torpagatan med busslinje 17 och nära till Munkebäckstorget.
Huset kommer att bli en bogemenskap för vuxna över 40 år utan hemmavarande barn. Det blir ca 40 yteffektiva kompletta lägenheter med gemensamma lokaler; stort kök med matsal/vardagsrum för gemensamma middagar, bibliotek, verkstad, ateljé, trädgård mm, alltefter de boendes önskemål. Inflyttningen kommer att ske ca 2022. Här finns en film från föreningen Östra Kålltorp

Lottindelning