Boihop Högsbo

Boihop Högsbo bygger i samarbete med Familjebostäder ett hus för bogemenskap på den gamla skoltomten vid Axel Dalströms torg. Föreningen skall medverka i byggplanerna, bilda en ekonomisk förening som skall blockhyra huset, skriva stadgar för den, skriva hyresavtal och sedan driva verksamheterna i huset.

boihop-gardsbild_what_w.jpgHuset kommer att bli en bogemenskap för vuxna runt 40 år och över, och vänder sig till dem som är genuint intresserad av bogemenskap. Huset blir på 41 yteffektiva, kompletta lägenheter med gemensamma lokaler, stort kök med matsal och vardagsrum för samvaro. Vi planerar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende baserat på arbetsgemenskap. Matlag står för gemensamma måltider under veckodagar och vi sköter om huset tillsammans. Medlemmarna måste delta i föreningens arbete för att huset skall bli som vi vill ha det. Nybyggnation får ofta höga hyror och vi arbetar medvetet på alla sätt för att hålla hyran nere.

Tomten är belägen ovanför spårvagnens vändslinga, utefter Rubelgatans gång- och cykelstig. Detaljplanen, Guldmyntsgatan, har vunnit laga kraft. Familjebostäder har en entreprenör för bygget. Inflyttning kommer att ske 2020/21.

Hogsbo_Inringad

 

Här finns Boihop Högsbos stadgar:

Registrerade stadgar