Nu är Högsbo en ekonomisk förening!

Boihop Högsbo har nu blivit en ekonomisk förening och heter formellt Boihop Högsbo bogemenskap ekonomisk förening

Vi har fått ett nytt bankgiro, Handelsbanken 5364-9034, dit medlemsinsatsen på 1.000 kr ska betalas. Medlemsinsatsen, som återbetalas om medlemskapet upphör, är ett engångsbelopp och ger varje medlem rätt att lämna tre prioriterade önskemål om lägenhet som man är intresserad av att hyra efter den 1 februari 2021. Senare kommer medlemmarna att besluta om en årsavgift. Denna kommer att vara på max 3.000 kr.

Inbjudan till medlemsmöte 12 september:

Till alla medlemmar och intresserade av

Bildspel med ritningar och prel. hyressättning:

Högsbo bildspel 190822

Inbromsning i Högsbos tidplan

Tidplanen har tyvärr redan nu förskjutits 2 månader.
Investeringsbeslutet togs inte som planerat av Familjebostäder och Framtidens styrelser, den 7 och 8 februari, då de juridiska frågorna kring blockhyresavtal inte var klara för Framtidens styrelse. Det finns dock inget hinder och investeringsbesluten kommer upp igen den 8 och 9 april.
Därmed är hyresförhandlingen, undertecknandet av blockhyresavtal och byggstart också uppskjuten 2 månader.
Förhandskontrakt kan skrivas i maj när hyran är förhandlad.