Nu är första inflyttningen klar på Rubelgatan 6

De första boende flyttade in under 2021 i de 41 lägenheterna under pågående pandemi. Det sker fortfarande ett fåtal omflyttningar och du är välkommen att vara med i kön. Kristina Grebelius, kristina.grebelius@outlook.coom ,är kontaktperson för kömedlemmar. Om du är intresserad av att komma med i vår bogemenskap får du gärna höra av dig på mailadressen  hogsbo@boihop.org Meddela namn, adress, mailadress och telefonnummer
Det kostar 200 kr att bli medlem. Årsavgiften sätts in på BG 5364-9034 .

Föreningen jobbar med att få igång arbetet kring utformningen av verksamheten och har startat grupper för att utforma vårt gemensamma liv i huset.