Blogg

Informationsmöte Östra Kålltorp 24 maj

Det blir inget vanligt medlemsmötet den 24 maj som tidigare aviserats. I stället har vi ett informationsmöte för nya medlemmar då vi berättar om planerna för vårt bygge i Östra Kålltorp. Vi kommer också att ta en promenad och titta på området där husen ska ligga.

Vi träffas i MiK-lokalen, Råstensgatan 4, kl 18.00. Det kommer att serveras fika i vanlig ordning.

Östra Kålltorp försenat

Vår projektledare, Per Strand, hos Framtiden Byggutveckling AB, var med på medlemsmötet den 12 april. Han berättade om Trafikkontorets svårigheter att hinna med just vårt projekt, som nu är starkt försenat. Först 2020 kan vi hoppas att bygget kommer igång. Det innebär inflyttning först 2022.
Det positiva är att upphandling av projekterande arkitekt kan ske till hösten och att vi tar fram underlag för skissarbetet under våren.
Tyvärr verkar inga förbilligande lösningar, statligt stöd, modulbygge, SKL-upphandlade entreprenad mm, vara möjliga. Hyresnivån förväntas ligga på 1850 – 1900 kr/kvm och år.

Vi arbetar på i Östra Kålltorp och ser fram emot att kunna vara mer konkreta och fotsätter med studiebesök och studiecirklar.

Mer info och protokoll från mötet med Per Strand kommer att läggas ut här inom kort.

Årsmötet 2018

Boihop hade ett välbesökt årsmöte 19/2. Kvällen inleddes av Lea-Vanessa Lohr, ansvarig bl.a. för bogemenskaper på Fastighetskontoret i Göteborg. Hon visade stor vilja att hjälpa grupper att finna lämpliga markanvisningar och samarbetspartner genom processen.

Ny styrelse blev Inga Alander, Marianne Fagberg och Monica Rhodin (alla tre omval) samt nyval av Michael Rudvall och Peter Krogness.

Då Högsbo- och Östra Kålltorp-medlemmar övergår till egna föreningen behöver vi fler medlemmar som vill arbeta för Kollektivhus för alla åldrar, Kollektivhus i Centrum, Boihop Trygg 65+ och nya 40+kollektiv! 

Protokoll från årsmötet:

Boihop_Arsberättelse_2017

Boihop_arsmote_protokoll_2018-02-20

Boihop_verksamhetsplan_2018

Foredrag_Lea-Vanessa_Lohr_2018