Ansökan privatperson

Ansökan om medlemskap för privatpersoner.
Ange alltid vilken/vilka föreningar du önskar medlemsskap i
samt namn, adress och mailadress/mobilnummer.

Årsavgiften i Boihop är 150 kr/person. Betalas in till Postgiro 22 90 21 – 1.

Årsavgiften i Boihop Högsbo är 200 kr/person. Betalas in till Bankgiro 5119-7994.

Årsavgiften i Boihop Östra Kålltorp är 150 kr/person. Betalas in till
Postgiro 40 62 85-7
 samt kontonummer 9670 05 747 24.

Annonser