Kontaktuppgifter

Styrelse Boihop Högsbo bogemenskap ekonomisk förening

Ordförande: Monique Larsson  monique.larsson@gmail.com
Sekreterare: 
Ledamot: Maciej Zdrodowski maciej.zdrodowski@gmail.com
Ledamot: Marina Siirilä marina.siirila@yahoo.com
Ledamot: Jan Boman  jan.bon2@gmail.com

Ledamot suppleant: GunBritt Bentzer  gunbritt.bentzer@gmail.com

Ledamot suppleant: Agneta Persson aagnetap@gmail.com
Ledamot suppleant: Fredrik Thulin fredrikthulin025@gmail.com

Revisor:

Mail: hogsbo@boihop.org