Årsmöte och medlemsmöte

Ett kombinerat årsmöte och medlemsmöte hölls idag för Boihop Östra Kålltorp. Sedvanliga årsmötespunkter avhandlades och en ny styrelse valdes. Eftersom föreningen bildades för mindre än ett år sedan, föreslog valberedningen att sittande styrelse till största delen skulle väljas om vid sidan om ett nyval, Agneta Jones.  Så beslutade också årsmötet.

På medlemsmötet lämnade arbetsgrupperna korta statusrapporter. En diskussion hölls också om hur vi ska marknadsföra vår förening och projekt då vi behöver ytterligare medlemmar. Flera förslag fördes fram till styrelsen att arbeta med.

Protokoll från medlemsmötet

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Årsmöte Boihop Östra Kålltorp

Torsdag 22 februari kl 18 i MiKs lokal på Råstensgatan. 
Förslag på punkter till medlemsmötet:
– Rapporter: från arbetsgrupper; hänt se’n sist;
– Hur gör vi tillsammans verklighet av verksamhetsplanen? Samtal om hur vi går tillväga
– Kommande medlemsmöten
– Övriga frågor
Hoppas vi ses hälsar styrelsen genom Agneta Johansson, ordförande.

Medlemsmöte 7 december

 

Det börjar röra sig så smått när det gäller planeringen för huset! Gruppen för gemensamma lokaler och lägenheter har tillsammans med styrelsen tagit fram ett utkast till planeringsunderlag som ska användas i vidare kontakter med Per Strand, Framtiden/Bostadsbolaget. Det kommer också att användas i arbetet tillsammans med den arkitekt som skall upphandlas under våren.

Styrelsen presenterade ett reviderat förslag på urvalskriterier vid inflyttningskö till boendet i Östra Kålltorp.

”Grundprincipen är att man har en genuin önskan att bo kollektivt
och accepterar att delta i arbetsgemenskapen inom det kommande
boendet i Östra Kålltorp
Detta visar man genom att ha gått studiecirkeln och varit aktiv i föreningen
genom att ha deltagit i t ex medlemsmöten, arbetsgrupper, styrelsearbete

Bland de medlemmar som uppfyller ovanstående ska det primära urvals-
kriteriet vara hur länge man varit medlem i Boihop ÖK

En någorlunda jämn ålders- och könsfördelning bland de boende är önskvärt”

Mötet sade ja till detta med tillägget ” Styrelsen tar det slutliga beslutet”

Medlemsmötet var välbesökt och flera nya medlemmar var med för första gången!

Det fullständiga protokollet hittar ni här.