Östra Kålltorp försenat

Vår projektledare, Per Strand, hos Framtiden Byggutveckling AB, var med på medlemsmötet den 12 april. Han berättade om Trafikkontorets svårigheter att hinna med just vårt projekt, som nu är starkt försenat. Först 2020 kan vi hoppas att bygget kommer igång. Det innebär inflyttning först 2022.
Det positiva är att upphandling av projekterande arkitekt kan ske till hösten och att vi tar fram underlag för skissarbetet under våren.
Tyvärr verkar inga förbilligande lösningar, statligt stöd, modulbygge, SKL-upphandlade entreprenad mm, vara möjliga. Hyresnivån förväntas ligga på 1850 – 1900 kr/kvm och år.

Vi arbetar på i Östra Kålltorp och ser fram emot att kunna vara mer konkreta och fotsätter med studiebesök och studiecirklar.

Mer info och protokoll från mötet med Per Strand kommer att läggas ut här inom kort.

Årsmöte och medlemsmöte

Ett kombinerat årsmöte och medlemsmöte hölls idag för Boihop Östra Kålltorp. Sedvanliga årsmötespunkter avhandlades och en ny styrelse valdes. Eftersom föreningen bildades för mindre än ett år sedan, föreslog valberedningen att sittande styrelse till största delen skulle väljas om vid sidan om ett nyval, Agneta Jones.  Så beslutade också årsmötet.

På medlemsmötet lämnade arbetsgrupperna korta statusrapporter. En diskussion hölls också om hur vi ska marknadsföra vår förening och projekt då vi behöver ytterligare medlemmar. Flera förslag fördes fram till styrelsen att arbeta med.

Protokoll från medlemsmötet

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Årsmöte Boihop Östra Kålltorp

Torsdag 22 februari kl 18 i MiKs lokal på Råstensgatan. 
Förslag på punkter till medlemsmötet:
– Rapporter: från arbetsgrupper; hänt se’n sist;
– Hur gör vi tillsammans verklighet av verksamhetsplanen? Samtal om hur vi går tillväga
– Kommande medlemsmöten
– Övriga frågor
Hoppas vi ses hälsar styrelsen genom Agneta Johansson, ordförande.