Informationsmöte om Östra Kålltorp

Tisdagen den 9 oktober kommer vi att ha ett speciellt informationsmöte om Boihop Östra Kålltorp i MiK-lokalen kl 17-18. Mötet riktar sig till alla som är intresserade av bogemenskaper och våra planer i Östra Kålltorp. Samlingen är också en programpunkt i Framtidsveckan,  arrangerad av Studiefrämjandet den 8-14 oktober. Temat för veckan är Bo och bygg-gemenskaper.

Vårt informationsmöte är utlagt som Facebook-event,  https://www.facebook.com/events/253197645381989/

Dela gärna detta!

Höstens första medlemsmöte

Så har vi haft vårt första medlemsmöte denna höst. Det hölls den 4 september i MiK lokalen. Senaste nytt från arbetet med vårt hus är att Framtiden har kontrakterat en arkitekt,  Arkitekturkompaniet, som har fått uppdraget att rita vårt och övriga hus i området som Bostadsbolaget ska förvalta.

Lokalgruppen har, med utgångspunkt från svaren på vårens enkät, arbetat fram ett dokument där vi definierar våra önskemål om husets utformning och funktioner. Mötet godkände dokumentet i nuvarande version att användas i kommande diskussioner med Framtiden och arkitektbyrån. Notera att dokumentet kommer att revideras fortlöpande under processen att definiera vårt hus, och medlemmarna kommer löpande få information och ges möjlighet att påverka detta arbete.

Anteckningarna från mötet hittar ni här.

Informationsmöte Östra Kålltorp 24 maj

Det blir inget vanligt medlemsmötet den 24 maj som tidigare aviserats. I stället har vi ett informationsmöte för nya medlemmar då vi berättar om planerna för vårt bygge i Östra Kålltorp. Vi kommer också att ta en promenad och titta på området där husen ska ligga.

Vi träffas i MiK-lokalen, Råstensgatan 4, kl 18.00. Det kommer att serveras fika i vanlig ordning.