Rivstart med arkitekterna

Arbetet med att rita vårt hus är igång! Ett första utkast från arkitekterna presenterades vid ett extra medlemsmöte den 20 november. Vi skapade tre projektgrupper med uppdrag att titta närmare på Kök&Matsal, Övriga gemensamma utrymmen och Lägenheterna och ge feedback till arkitekterna.

Vid ordinarie medlemsmötet den 29 nov diskuterades nya reviderade ritningar och projektgrupperna delgav sina första tankar om förslagen. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, vilket kräver snabb respons från oss om vi vill kunna påverka planerna.

 

Informationsmöte om Östra Kålltorp

Tisdagen den 9 oktober kommer vi att ha ett speciellt informationsmöte om Boihop Östra Kålltorp i MiK-lokalen kl 17-18. Mötet riktar sig till alla som är intresserade av bogemenskaper och våra planer i Östra Kålltorp. Samlingen är också en programpunkt i Framtidsveckan,  arrangerad av Studiefrämjandet den 8-14 oktober. Temat för veckan är Bo och bygg-gemenskaper.

Vårt informationsmöte är utlagt som Facebook-event,  https://www.facebook.com/events/253197645381989/

Dela gärna detta!