Inbromsning i Högsbos tidplan

Tidplanen har tyvärr redan nu förskjutits 2 månader.
Investeringsbeslutet togs inte som planerat av Familjebostäder och Framtidens styrelser, den 7 och 8 februari, då de juridiska frågorna kring blockhyresavtal inte var klara för Framtidens styrelse. Det finns dock inget hinder och investeringsbesluten kommer upp igen den 8 och 9 april.
Därmed är hyresförhandlingen, undertecknandet av blockhyresavtal och byggstart också uppskjuten 2 månader.
Förhandskontrakt kan skrivas i maj när hyran är förhandlad.

Full fart i Boihop Högsbo

Planerna sätter fart nu när vi fick bygglov i Byggnadsnämnden i december  2018.  Tidplanen för våren ser ut så här:

Februari 2019 den 7:e och 8:e fattar Familjebostäder och Framtiden AB ett nytt beslut om investering för att sätta igång byggprocessen.

I mars är det dags för hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Familjebostäder har föreslagit en hyra på 2 161 kr/kvm och år. Då är alla gemensamma lokaler inräknade i lägenhetshyran.
Vi hoppas att förhandlingen leder till en något lägre hyra eftersom vi har arbetat för att hålla den så låg som möjligt.

I april när hyran är fastställd kan alla intresserade sedan skriva på ett förhandskontrakt på sin lägenhet och föreningen kan blockhyra fastigheten samtidigt som vi kommer överens om ett förvaltningsavtal med Familjebostäder.

I augusti 2020 beräknas huset vara klart för inflyttning.
Ritningarna nedan är de som lämnats in för bygglov, dels på entrévåningen med gemensamma lokaler, dels en normalvåning, som upprepas upp i huset och så en ritning på Norr- och Sydfasaderna.

hogsbo_entréplan

hogsbo_normalplan

hogsbo_fasad