Full fart i Boihop Högsbo

Planerna sätter fart nu när vi fick bygglov i Byggnadsnämnden i december  2018.  Tidplanen för våren ser ut så här:

Februari 2019 den 7:e och 8:e fattar Familjebostäder och Framtiden AB ett nytt beslut om investering för att sätta igång byggprocessen.

I mars är det dags för hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Familjebostäder har föreslagit en hyra på 2 161 kr/kvm och år. Då är alla gemensamma lokaler inräknade i lägenhetshyran.
Vi hoppas att förhandlingen leder till en något lägre hyra eftersom vi har arbetat för att hålla den så låg som möjligt.

I april när hyran är fastställd kan alla intresserade sedan skriva på ett förhandskontrakt på sin lägenhet och föreningen kan blockhyra fastigheten samtidigt som vi kommer överens om ett förvaltningsavtal med Familjebostäder.

I augusti 2020 beräknas huset vara klart för inflyttning.
Ritningarna nedan är de som lämnats in för bygglov, dels på entrévåningen med gemensamma lokaler, dels en normalvåning, som upprepas upp i huset och så en ritning på Norr- och Sydfasaderna.

hogsbo_entréplan

hogsbo_normalplan

hogsbo_fasad

Program för Öppet Hus på Majbacken 14 oktober 2018

OppetHus_Majbacken

 

Årsmötet 2018

Boihop hade ett välbesökt årsmöte 19/2. Kvällen inleddes av Lea-Vanessa Lohr, ansvarig bl.a. för bogemenskaper på Fastighetskontoret i Göteborg. Hon visade stor vilja att hjälpa grupper att finna lämpliga markanvisningar och samarbetspartner genom processen.

Ny styrelse blev Inga Alander, Marianne Fagberg och Monica Rhodin (alla tre omval) samt nyval av Michael Rudvall och Peter Krogness.

Då Högsbo- och Östra Kålltorp-medlemmar övergår till egna föreningen behöver vi fler medlemmar som vill arbeta för Kollektivhus för alla åldrar, Kollektivhus i Centrum, Boihop Trygg 65+ och nya 40+kollektiv! 

Protokoll från årsmötet:

Boihop_Arsberättelse_2017

Boihop_arsmote_protokoll_2018-02-20

Boihop_verksamhetsplan_2018

Foredrag_Lea-Vanessa_Lohr_2018

NYHETER

Årsmöte och idébytardag i Stockholm

• 17 mars Årsmöte Kollektivhus NU,  kl. 13:30 – 16:30
• 18 mars Idébytardag för kollektivhus och intresserade kl. 10:00 – 14:00
äger rum på kollektivhuset Dunderbacken, Hägerstensvägen 237D, Stockholm
http://kollektivhus.se/event/arsmote-i-kollektivhus-nu/

Kollektivhus NU

hälsar att det finns ett nytt nummer av nyhetsbladet Bo tillsammans. Spännande läsning om startargrupper runt om i landet, om musikpub med afghaner, om Göteborgs utvecklingsledare för bygg- och bogemenskaper, om ett kommande startbidrag för byggemenskaper, om kollektivhus och kollektivhusrörelsen i Norge, Danmark och England och mycket annat. Du hittar en länk under fliken Lästips.

Medlemsmöte 2017

Gunnar_Persson_1_Framtiden_sept2017
Gunnar Persson från Framtiden berättade om bostadsbyggandet i Göteborg.
Ingemar_Johannisson_sept2017
Ingemar Johannisson berättade om läget för Östra Kålltorp.
Inga_Alander_sept2017
Inga Alander slår ett slag för boken vi använder i våra studiecirklar.

Medlemsmöte februari 2017

EvaTernegren_Coompanion

Eva Ternegren från Coompanion höll ett föredrag om Ekonomisk Förening på vårt årsmöte i februari 2017.

Ekonomisk_forening_liten

 

 

 

Lästips

BÖCKER 

Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap.
Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén (red), 2014.

Bygga seniorboende tillsammans – en handbok.
Ingela Blomberg & Kerstin Kärnekull, 2013.

Kök för gemenskap : i kollektivhus och kvarterslokaler.
Gunilla Lauters; Leif Ljungberg; Karin Palm Lindén, 1988.


ARTIKLAR OM BOIHOP

Boihop vill se socialt hållbara bostäder utanför ramarna.
Göteborgs Fria

Stort intresse för kollektivt boende.
Göteborgs Fria

Rusning till träff om kooperativa hyresrätter.
Vårt Göteborg

Nyhetsbladet Bo tillsammans.
Bo tillsammans